Pierwszy neon powstał 104 lat  i 147 dni temu. Mimo upływającego czasu neony nadal zachwycają niepowtarzalnością illuminacji.
 

Neony BAR (5)
Neony KAWIARNIA (5)
Neony FAST FOOD (3)
Neony OPEN (8)
Neony INFORMACJA (1)
Neony ROZRYWKA (3)
Neony KOMPUTER (3)
Neony USŁUGI (5)
Neony SKLEPY (4)
AKCESORIA (6)
ZASILACZE (3)
TRANSFORMATORY SIET (25)
TRANSFORMATORY FART (32)
WZORNIKI KOLORÓW (3)
KSIĄŻKI (1)


Neon KWIATY
 794.58 PLN
 554.00 PLN
» więcej 
Neon CAFE 1
 649.44 PLN
 537.51 PLN
» więcej 

Regulamin


Każdy Klient zwany dalej Zamawiającym jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu przed dokonaniem zakupów w sklepie internetowym E-NEONY.COM.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy jest własnością firmy KAPILAR-REKLAMA (zwaną dalej Sprzedającym) i ma siedzibę w Antoniewie/k Łodzi (95-070 Aleksandrów Łódzki) przy ulicy Kruczej 16, NIP 732-188-71-57.
2.Treść strony E-NEONY.COM należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
3.Przedstawienie na stronie zdjęć produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Od momentu potwierdzenia  otrzymania oferty Zamawiającego jest on nią związany.
§ 2 WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1.Sklep internetowy znajdujący się pod adresem E-NEONY.COM, służy do dokonywania zakupów towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest:
  • prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia,
  • potwierdzenie zakupu na podstawie otrzymanego e-maila,
  • uiszczenie opłaty za towar oraz przesyłkę.
3.Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży.
4.Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
5.Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy: we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
6.Zamówienia mogą być realizowane zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami.
7.Ceny podawane w polskiej części sklepu internetowego są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Ceny podawane w obcojęzycznych częściach sklepu internetowego są cenami wyrażonymi w euro (EUR). Wszystkie ceny zawierają odpowiednią wartość podatku od towarów i usług (VAT).
8.Sprzedający  zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony towar nie będzie realizowane.
9.Sprzedający wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla płatnika podatku VAT, w formularzu zamówienia należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę” oraz podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia dokumentu.

§ 3 CENY PRZESYŁEK

1.Do zamówienia doliczany jest zryczałtowany koszt przesyłki uzależniony od wybranej formy płatności.
2.Powyżej przekroczenia określonego wartościowego progu zakupów przesyłka może być bezpłatna.
3.W przypadkach szczególnych Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany kosztów wysyłki o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI REALIZACJI I DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

1.Istnieją dwie formy dostawy zamówienia: wysyłka towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej oraz odbiór przez Zamawiającego z siedziby sprzedającego. Ze względu na wysoką wrażliwość towarów na uszkodzenia (szkło) przesyłki nie są realizowane za pośrednictwem poczty.
2.Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej określone są w jej regulaminie („SIÓDEMKA”).
3.Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie przewozu przez firmę spedycyjną.
4.Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu wysłania i potwierdzenia go przez Zamawiającego. O dalszym toku realizacji zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany za pomocą e-maila lub telefonicznie. Zamówienia nie potwierdzone w ciągu 24 godzin będą anulowane.
5.Oferta prezentowana w sklepie internetowym nie jest stanem magazynowym Sprzedającego.
6.W przypadku posiadania na stanie magazynowym zamawianych towarów w odpowiednim asortymencie i ilości zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt. 8.
7.W przypadku braku na stanie magazynowym zamawianych towarów w odpowiednim asortymencie i ilości zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 10 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt. 8.
8.Zamówienia hurtowe mogą być realizowane w innych terminach ustalanych indywidualnie z Zamawiającym.
9.W przypadku gdy w magazynie dostępna jest tylko część zamówionego towarów to na życzenie Zamawiającego może być natychmiast wysłany dostępny towar. Pozostałą część będzie dostarczona tak szybko jak tylko to będzie możliwe. W tym przypadku koszty przesyłek poniesione przez Zamawiającego są takie jak dla pojedynczego zamówienia.
10.Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Sprzedającego wpłyną odpowiednie środki.
11.W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy spedycyjnej Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera i bezwarunkowego jej przyjęcia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy bezwzględnie nakazać sporządzić kurierowi protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

§ 5 GWARANCJE I REKLAMACJE

1.Towary zakupione w sklepie internetowym posiadają określoną w opisie gwarancję.
2.Jeżeli do zakupionego towaru nie dołączono osobnego dokumentu, gwarancją jest dowód zakupu w postaci faktury sprzedaży.
3.Kolory  towarów prezentowanych w ofercie sklepu, mogą różnić się od prawdziwych produktów i nie będzie to uznawane za przyczynę reklamacji.
4.W przypadku stwierdzenia wady towaru w okresie gwarancyjnym Zamawiający zobowiązany jest do jej zgłoszenia poprzez e-mail lub faks. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinien znaleźć się szczegółowy opis stwierdzonej usterki.
5.Sprzedający przyjmując zgłoszenie reklamacyjne zobowiązuje się do odpowiedzenie na nie w ciągu 5 dni roboczych i ustalenie dalszego toku postępowania. W przypadku wad szkła Sprzedający w większości przypadków rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie przesłanych zdjęć reklamowanego towaru (bez odsyłania do Sprzedającego przedmiotu reklamacji). W przypadku innych towarów Zamawiający może być zobowiązany do odesłania reklamowanego przedmiotu na swój koszt. Odesłanie pozbawionego wad towaru odbędzie się na koszt Sprzedającego. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6.Termin naprawy lub wymiany towaru, którego reklamacja zostanie uwzględniona ustalany jest indywidualnie i zależy od stanów magazynowych Sprzedającego i jego obłożenia produkcyjnego.
7.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zastąpienia reklamowanego towaru innym (o nie gorszych właściwościach) towarem w przypadku braku magazynowego towaru identycznego z reklamowanym. W tym przypadku możliwy jest również zwrot pieniędzy na wyraźne życzenie Zamawiającego.

§ 6 USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA

1.Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.Zamawiający może odstąpić od umowy na każdym etapie jej realizacji, jednak przed wysłaniem zamówionych towarów. Odstąpienie od umowy po tym czasie skutkuje poniesieniem kosztów przesyłek przez Zamawiającego.
3.W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać odpowiednio zapakowaną przesyłkę w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.
4.Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towarów nie używanych (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanych, jeżeli towary występowały w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub plomby zabezpieczające towar.
5.Do zwracanego towaru należy fakturę sprzedaży oraz wszystkie inne dołączone przez Sprzedającego dokumenty.
6.Jeśli wszystkie w/w warunki zwrotu towarów zostaną spełnione, zwrot pieniędzy (bez kosztów przesyłek) w wybranej przez Zamawiającego formie, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania towarów przez Sprzedającego.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany cen towarów i przesyłki w ofercie w ciągu dnia,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty,
  • zmian w regulaminie.
2.Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania umowy kupna-sprzedaży. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury sprzedaży i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz zestawienia na żądanie Zamawiającego historii zakupów dokonanych w sklepie internetowym.  Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”).
3.Zamawiający ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
4.Zamawiający akceptując niniejszy regulamin zgadza się na wystawie faktury sprzedaży bez podpisu odbiorcy.
5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI REGULAMINU: 2015-02-17


Login  
Hasło  
   
rejestracja/załóż konto

wpisz swój e-mail
Jeżeli prowadzisz firmę reklamową zarejestruj się  jako PARTNER, a uzyskasz rabat!!!

Odwiedź nasze witryny:

Sklep e-termometry.com

Strona kapilar.pl

ZAGŁOSUJ na nas w SIGNS
Członek Klubu signs.pl

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki plików cookies.

Projektowanie i tworzenie sklepow internetowych : MIMO.pl